,

CL-Chân vịt máy may mí trái – Presser foot (CL1/2, CL1/4, CL1/8, CL1/16, CL1/32, CL3/8, CL3/16, CL3/32, CL5/16, CL5/32)


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Danh mục: Chân vịt cho máy may

– Model : Nhóm CL

– Kiểu : Chân vịt chiều rộng hẹp, lệch mí phải, độ lệch mí tương ứng

Chân vịt nhóm CL là nhóm chân vịt mí trái, chiều rộng chân vịt bình thường, kích thước lệch mí tương ứng

Tên sản phẩm Kích thước lệch mí H (mm) Ghi chú (thuật ngữ khác)
CL1/2 12.71 lệch mí 13 ly
CL1/4 6.35 lệch mí 6 ly
CL1/8 3.17 lệch mí 3 ly
CL1/16 1.58 lệch mí 2 ly
CL1/32 0.79 lệch mí 1 ly
CL3/8 9.52 lệch mí 10 ly
CL3/16 4.76 lệch mí 5 ly
CL3/32 2.38 lệch mí 2.5 ly
CL5/16 7.93 lệch mí 8 ly
CL5/32 3.96 lệch mí 4 ly
CL1/2, CL1/4, CL1/8, CL1/16, CL1/32, CL3/8, CL3/16, CL3/32, CL5/16, CL5/32
Kích thước lệch mí trái_nhóm chân vịt máy may CL

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “CL-Chân vịt máy may mí trái – Presser foot (CL1/2, CL1/4, CL1/8, CL1/16, CL1/32, CL3/8, CL3/16, CL3/32, CL5/16, CL5/32)”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close