,

CR-Chân vịt máy may mí phải – Presser foot (CR1/2, CR1/4, CR1/8, CR1/16, CR1/32, CR3/8, CR3/16, CR3/32, CR5/16, CR5/32)


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Danh mục: Chân vịt cho máy may

– Model : Nhóm CR

– Kiểu : Chân vịt chiều rộng hẹp, lệch mí phải, độ lệch mí tương ứng

Chân vịt nhóm CR là nhóm chân vịt mí phải, chiều rộng chân vịt bình thường, kích thước lệch mí tương ứng

Tên sản phẩm Kích thước lệch mí H (mm) Ghi chú (thuật ngữ khác)
CR1/2 12.71 lệch mí 13 ly
CR1/4 6.35 lệch mí 6 ly
CR1/8 3.17 lệch mí 3 ly
CR1/16 1.58 lệch mí 2 ly
CR1/32 0.79 lệch mí 1 ly
CR3/8 9.52 lệch mí 10 ly
CR3/16 4.76 lệch mí 5 ly
CR3/32 2.38 lệch mí 2.5 ly
CR5/16 7.93 lệch mí 8 ly
CR5/32 3.96 lệch mí 4 ly
CR1/2, CR1/4, CR1/8, CR1/16, CR1/32, CR3/8, CR3/16, CR3/32, CR5/16, CR5/32
Kich thuoc lech mi_nhom chan vit CR

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “CR-Chân vịt máy may mí phải – Presser foot (CR1/2, CR1/4, CR1/8, CR1/16, CR1/32, CR3/8, CR3/16, CR3/32, CR5/16, CR5/32)”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close